Medvetenhet och önskemål om mindre gifter i mat, kläder och miljö ökar på både individuell och nationell nivå. Hot om sämre hälsa och förgiftad miljö gör att kraven på en renare miljö ständigt ökar.

Dessutom ökar kraven på att ursprung, innehåll, tillverkningsprocesser och transport möter standarder om Fair Trade, uthålligt jordbruk och långsiktig produktion.

Produktion och process av ekologiska jordbruksprodukter har under några årtionden standardiserats av nationella och internationella regelverk.

Här har ekologisk certifering kommit att spela en viktig roll – certifiering garanterar att produkten lever upp till vissa fastställda kriterier, garanterar kvaliteten och ökar värdet på slutprodukten.

Ekologisk märkning

Ekologisk märkning visar att en vara är ekologiskt producerad.

Det betyder att den är producerad med hänsyn till djur, natur, klimat och människor.

Att använda begreppet ”ekologisk/organic” och dess relaterade logotyper är strikt kontrollerat genom ackrediterade certifieringsorganisationer.

Control Union

Control Union Certifications (CUC) är ackrediterat för huvudsakliga ekologiska standarder vilket gör det möjligt för dess klienter att få tillgång till ekologiska marknader världen runt.

Control Union är ett oberoende världsomfattande nätverk av inspektionsoperationer och dedikerade laboratorier.

Genom innovativa lösningar, specialiserade tjänster och produktkunskap kan Control Union erbjuda kompletta paket för logistik-, kvalitet- och kvantitetmanagement. Från ursprungslandet till slutdestinationen.

Läs mer om Control Union: