Den ekologiska bomull som används i våra T-shirts odlas i Turkiet.

Turkiet har en lång tradition av produktion av ekologisk bomull av hög kvalitet, speciellt från Aegean-regionen som ligger mot Medelhavet i västra Turkiet, samt Anatolia i sydöstra Turkiet.

Bland fördelarna med Turkiet som ekologisk bomullsfiberproducent kan nämnas att:

  • Bomullsproduktionen är av hög kvalitet kombinerat med lång och stark tradition. Ekologisk bomullsproduktion i Turkiet har pågått sedan början av 1900-talet.
  • Turkiet är GMO-fritt (Turkish Biosafety Law). GMO-bomull får inte användas i ekologisk bomullsproduktion.
  • Antalet företag som certifierats för ekologisk odling och Corporate Social Responsibility ökar – nästan 300 företag är certifierade enligt OE/Organic Content Standards och 400 fabriker är certifierade enligt Global Organic Textile Standard.
  • Den turkiska regeringen stödjer utvecklingen av Corporate Social Responsibility och förbättrad styrning vad det gäller miljö och sociala frågor inom textilproduktion.

Produktion och förutsättningar

År 2016 fanns det totalt 295 ekologiska bomullsproducenter i Turkiet.

Dessa utnyttjade lite över 3 700 ha åkermark för att producera drygt 7 300 ton ekobomullsfiber.

I tillägg till detta finns det 3 900 ha åkerareal i omvandling 2015/16-17/18.

De senaste åren har politisk och socioekonomisk förändring i regionen påverkat vardagen i Turkiet.

Detta har inkluderat jordbruket och ekoproduktionen av bomull, speciellt i Anatolia i sydost.

Det har bland annat gjort att den totala produktionen av ekologisk bomull i Turkiet har minskat med 8 % de senaste åren.

Det har också medfört att produktionen har skiftat från sydöstra Turkiet till Aegean-regionen i väst: Aegean-regionen såg en ökning av bomullsproduktionen med 25 % under 2014/2015.

Läs mer i http://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/02/TE-Organic-Cotton-Market-Report-Oct2016.pdf