För att en bomullsfiber ska kunna certifieras som ekologisk ställs krav på råvaran samt varje ämne som används i jordbruket och tillverkningen.

Det gäller bland annat färgämnen och hjälptillsatser som måste möta vissa krav på bland annat toxicitet och nedbrytbarhet.

Kritiska ämnen som tungmetaller, formaldehyd, aromatiska ämnen och GMO är förbjudna.

Det finns också restriktioner för till exempel tillbehör, råmaterial och sluttextilprodukter.

Global Organic Textile Standard (GOTS) är den ledande världsomfattande standarden för textilier tillverkade av ekologiskt odlade och tillverkade fiber inklusive miljömässiga och sociala kriterer.

Alla ämnen som används inklusive färgämnen och hjälpämnen måste möta vissa miljömässiga och toxikologiska kriterier.

Dessutom behöver ett fungerande spillvattenbehandlingsverk finnas på plats för alla processer som inkluderar vatten. Tillverkning som inkluderar bomull kräver normalt mycket vatten.

Den ekologiska certifieringen av fiber baseras på erkända internationella eller nationella standarder som IFOAM family of standards, EEC 834/2007, USDA NOP.

Bara textilprodukter som innehåller minst 70 % ekologiska fiber kan bli GOTS-certifierad.

En textilprodukt som bär GOTS-etiketten ”ekologisk/organic” måste innehålla minst 95 % certifierade ekologiska fiber, medan en produkt med etikettgraden ”tillverkad med ekologiska/made with organic” måste innehålla minst 70 % certifierade ekologiska fiber.

GOTS backas upp av oberoende certifiering genom hela tillverkningskedjan.

Läs mer om GOTS och dess kriterier här: