Ungefär 2,5 % av världens odlade landyta består av bomullsodling.

Kina producerar mest bomull, följt av Indien, USA, Pakistan och Brasilien.

99 % av all bomullsproduktion är konventionell med hög användning av kemikalier och andra ”hjälpmedel”.

I senare stadier i produktionskedjan, i samband med blekning, färgning och slutförande, används stora mängder kemikalier av olika grad av toxicitet.

De flesta av dessa kemikalier, som tungmetaller, formaldehyd, azo-färgämnen, benzidin eller klorin-blekmedel, orsakar miljömässig förgiftning via produktionens spillvatten.

Dessutom kan dessa gifter ofta hittas i den slutliga bomullsprodukten.

Detta medför många utmaningar och risker när det gäller färskvattensresurser, påverkan på ekosystem och social stabilitet.