Comprehensive Hormone Panel

kr2 520,00 inkl. moms

Comprehensive Hormone Panel från Doctor’s Data / Labrix ger dig enkelt tillförlitliga värden av biotillgängliga hormoner.

Panelen analyserar östradiol (E2), progesteron (Pg), testosteron (T), DHEA (D), samt kortisol (fyra tidpunkter under dagen, Cx4).

Analyssvar på engelska samt förklaring av analysresultatet på svenska ingår.