Comprehensive Neuro-Biogenic Amines Profile

kr3 922,00 inkl. moms

Comprehensive Neuro-Biogenic Amines Profile från Doctor’s Data / Labrix analyserar 19 viktiga neurotransmittorer.

Det ger dig snabbt tillförlitliga värden av aktuella nivån av olika neurotransmittorer i urinen.

Analyssvar på engelska samt förklaring av analysresultatet på svenska ingår.

Läs mer om analysen nedan.