Diurnal Cortisol Panel

kr1 260,00 inkl. moms

Diurnal Cortisol Panel från Doctor’s Data / Labrix ger dig enkelt tillförlitliga värden av biotillgängliga halter kortisol.

Diurnal Cortisol Panel analyserar kortisolhalten vid fyra tillfällen (CX4) under dygnet för att se variationer i halten.

Analyssvar på engelska samt förklaring av analysresultatet på svenska ingår.