Melatonin Panel

kr1 181,00 inkl. moms

Melatonin Panel från Doctor’s Data / Labrix ger dig enkelt tillförlitliga värden av biotillgängliga halter melatonin.

Melatonin Panel analyserar melatoninhalten vid tre tillfällen (MX3) under dygnet för att se variationer i halten.

Analyssvar på engelska samt förklaring av analysresultatet på svenska ingår.