NeuroAdrenal Profile

kr3 386,00 inkl. moms

NeuroAdrenal Profile från Doctor’s Data / Labrix analyserar 11 viktiga neurotransmittorer och hormoner i 14 olika tester.

Det ger dig tillförlitliga värden av bioaktiva halter neurotransmittorer och hormoner i urin och saliv.

Analyssvar på engelska samt förklaring av analysresultatet på svenska ingår.