Naturlig läkning

Naturlig läkning innebär i vår mening att du hjälper din kropp till hälsa och balans genom att skapa förutsättningar för detta med hjälp av naturliga medel.

Det innebär bland annat att ge kroppen chansen att läka, helas och balanseras utan starka kemikalier, och utan biverkningar.