Din personliga integritet är viktig för oss. Den nya Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från den 25 maj 2018. GDPR innehåller regler om hur vi får behandla dina personuppgifter. Förordningen stärker våra skyldigheter att som företag skydda dina personuppgifter och handlar om hur du som medborgare inom EU ska få mer kontroll över dina personliga uppgifter.

GDPR säger bland annat att:

 • vi ska informera dig om att vi lagrar dina personuppgifter, och att vi, Biobody lv, ansvarar för dina uppgifter,
 • du ska godkänna att vi lagrar dina personuppgifter (de uppgifter som är nödvändiga för vår verksamhet),
 • vi ska redovisa vilka uppgifter som samlas in och vad vi ska använda dem till,
 • vi ska informera om hur länge vi tänker spara uppgifterna,
 • om vi har angett samtycke som rättslig grund har du alltid har rätt att dra tillbaka ditt samtycke,
 • vi är skyldiga att rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter,
 • vi ska kunna visa upp vilka uppgifter vi sparat om dig så att du kan kontrollera vad som finns registrerat,
 • vi inte ska ge dina uppgifter till något annat företag,
 • vi ska informera dig om dataintrångsbrott,
 • du som kund ska kunna ”bli glömd” av oss på ett snabbt och effektivt sätt, dvs att vi inom en viss tid tar bort alla dina uppgifter.

Känsliga personuppgifter

Till känsliga personuppgifter räknas bland annat uppgifter rörande din hälsa.

Vi samarbetar med Doctor’s Data, Inc / Labrix i USA gällande labtester via saliv och urin. I samband med att du ska göra en labtest uppger du / kan du uppge symptom, eventuell läkemedelsbehandling med mera gällande din hälsa som du sänder till Labrix. Dessa uppgifter ska vara skyddade.

Doctor’s Data, Inc / Labrix arbetar enligt HIPAA, The Health Insurance Portability & Accountability Act. HIPAA inkluderar skydd och konfidentiell hantering av skyddad relevant hälsoinformation.

Lagen innehåller bland annat regler om skydd av patient­journaler och andra person­data samt om de för­säkrades rätt att ta del av upp­gifter som gäller dem själva. Information som är skyddad inkluderar namn, adress, personnummer, hälsotillstånd, behandling samt information som används för att identifiera patienten.

Kakor (cookies) och Google Analytics

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Vår webbplats använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Kakor används i vår checkout och för våra andra betalningsalternativ.

Du kan alltid ändra dina inställningar gällande kakor och deaktivera dem genom din webbläsare. Då kommer vissa funktioner inte längre att vara tillgängliga när webbsidan används.

Läs mer om kakor hos Post- och Telestyrelsen »

Vi använder Google Analytics som möjliggör analys av användningssättet på Internet.

Det fungerar så att när du använder webbplatsen samlas information in via kakor. Denna information skickas vidare till Google och deras dataservrar i USA.

Vi har försett den här webbsidan med koden ”gat._anonymizeIp();” för att garantera anonym registrering av IP-adresser. På grund av denna IP-anonymisering kommer Google, om du befinner dig inom EU:s medlemsstater och andra EES-stater, att korta din IP-adress. Endast vid speciella tillfällen skickas hela IP-adressen till någon av Google-servrarna i USA och kortas ner där.

Google kan sedan nyttja de här uppgifterna för att analysera ditt (anonyma) användningssätt, skicka användningsrapporter till oss och utföra andra tjänster gällande nyttjandet av webbsidan.

Google kommer inte att använda uppgifterna på annat sätt.

För att förhindra att dina uppgifter registreras (inkl. IP-adress) med hjälp av kakor kan du använda verktyg på följande: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en »

Mer information om Google Analytics och dataskydd: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en resp. http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html »

Vi loggar inte din IP-adress på annat sätt.

Uppgifter som sparas/kan sparas hos biobody.se

 • Kakor (cookies): Avänds för att förbättra användarupplevelsen, webbstatistik och för att förbättra webbplatsen.
 • Uppgifter som du lämnar i samband med beställning: För att kunna behandla och följa upp din beställning samt följa svensk lagstiftning gällande redovisning sparar vi de uppgifter som står i din beställning. Bokföringsskyldigheten som anges i bokföringslagen säger att vi måste spara vår redovisning i sju år. Därefter tas den bort.
 • Uppgifter som du lämnar i samband med att du registrerar ett kundkonto: Kundkontot används för att underlätta för dig och för oss att följa din beställning, se statistik, se vad du handlat tidigare med mera. OBS! Att registrera ett kundkonto är helt frivilligt och du kan handla på biobody.se utan ett kundkonto.
 • Den e-postadress som du uppger i samband med att du registrerar dig för vårt nyhetsbrev: Vi spar den e-postadressen tills du säger till. Du kan när som helst antingen själv avregistrera dig från nyhetsbrevet, och på så sätt ta bort din e-postadress från MailChimp » som lagrar din e-postadress, eller be oss om att göra detta. Läs om hur Mailchimp hanterar personuppgifter här »
 • Information som du lämnar via kontaktformulär: Denna information sparas så länge som vi behöver för att kunna besvara din fråga/kommentar. Den informationen tar vi bort så snart vi besvarat din fråga/kommentar.

Uppgifter som sparas hos Doctor’s Data, Inc / Labrix

 • Uppgifter i frågeformulär och analyssvar i samband med labanalys: När du sänder ett labprov till USA registreras och analyseras det hos Labrix. Du uppger samtidigt bland annat eventuella symptom och eventuellt läkemedelsintag, med mera. Detta lagras hos Labrix. När analyssvaret är klart publiceras och lagras patientdata i en säkrad, lösenordsskyddad portal hos labrix.com. Vi har tillgång till den portalen via lösenord. Du kan när som helst be om att vi tar bort de uppgifter som finns lagrade hos Labrix.

Ta bort och se uppgifter

Personuppgiftsansvarig

Lollo Vestlund
Biobody lv
Rostberg 37
790 15 Sundborn

Kontaktformulär »

Läs mer

Läs mer om GDPR »

Läs mer om EUs Dataskydd »