Sverige har i huvudsaklig fyra nätverk för mobiler; 2G, 3G, 4G och 5G (det sistnämnda under utveckling).

2G, 3G, 4G och 5G står för andra, tredje, fjärde och femte generationens mobilkommunikation.

Det som skiljer dessa nätverk åt är främst frekvensen/snabbheten som påverkar i vilken hastighet du kan surfa på din mobil: 3G är långsammare än 4G.

Det finns också skillnad i täckning över landet.

År 2020 kommer 5G att göra sitt inträde.

Mobila nätverk Sammanfattning

2G

2G är andra generationens mobilnät som byggdes på 90-talet och kallas GSM.

Nätet kan användas för telefonsamtal, sms och mms.

Hastigheten är så låg att det i princip inte går att surfa på 2G-nätet.

Mobilnätet för 2G är väl utbyggt över hela Sverige.

2G-nätet kan även användas för larm och betalterminaler.

3G

3G-nätet ger dig möjlighet att surfa i hastigheter upp till 16 Mbits. Det innebär att det är upp till 40 gånger snabbare än 2G.

Hur höga hastigheter du kommer upp i varierar. Det beror dels på din mobiltelefon och dels på hur långt från en 3G-mast du befinner dig.

3G-nätet gjorde det möjligt med videosamtal, men det var framför allt smartphones med appar samt mobilt bredband som gjorde att dataanvändning accelererade.

3G-nätet blev snabbt överbelastat och man fick börja komplettera det med nya och snabbare 4G-nätet som möjliggjorde ännu större datamängder.

Idag används 3G för datatrafik när du inte har täckning på 4G-nätet.

Röstsamtal, som inte kräver några stora datamängder, brukar också gå i 3G-nätet.

4G

Fjärde generationens mobilkommunikation 4G är ett samlingsnamn för tekniker som är snabbare än 3G.

För att få kallas 4G måste tekniken kunna erbjuda hastigheter på ungefär 100 Megabit per sekund till mobila användare.

Exempel på sådana tekniker är LTE och LTE Advance.

I Sverige började man bygga 4G-nät 2009.

I praktiken kan du nå surfhastigheter på uppemot 40 Mbit/s i 4G-nätet.

4G använts primärt till data och inte till röstsamtal.

Flera svenska mobiloperatörer har valt att uppgradera 4G-nätet till nyare tekniker.

Alla nya mobilmaster som sätts upp är i regel 4G+.

Det tillåter ännu snabbare surf i ännu större mängder. Med 4G+ kan du teoretiskt nå hastigheter på upp till 300 Mbit/s.

Du kan räkna med att du surfar ungefär dubbelt så snabbt med 4G+ som med 4G.

Det krävs att du har en telefon som stödjer 4G+ för att använda nätet.

Idag bygger samtliga operatörer ut sitt 4G+ nät.

5G
5G är en standard som kommer att börja användas i sörre utsträckning runt 2020. Umea är utsedd att vara Sveriges första ”5G-stad”.

Från industriellt håll finns många förhoppningar på 5G, exempel:

  • bredband till glesbygd,
  • telemedicin i ytterskärgården med uppkopplade patienter,
  • självstyrande/självkörande bilar som reducerar antalet olyckor,
  • självreglerande ventilationssystem baserat på närvaro och smartare belysning inom- och utomhus.

Tre pionjärband föreslås för att möjliggöra 5G:

  • 700 MHz för där stor yttäckning skall nås.
  • 3,4-3,8 GHz för kapacitetskrävande tjänster i stad och tätort.
  • 26 GHz för extremt höga datahastigheter.

När 5G börjar implementeras förväntas 2G och 3G att successivt släckas ned.

Över 200 vetenskapsmän och läkare varnar för allvarliga hälsorisker med 5G

Över 200 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har skickat en gemensam skrivelse till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G.

De varnar i skrivelsen för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter, infertilitet och cancer pga den ökande strålning som 5G innebär.

De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön.

Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, säger Lennart Hardell, cancerläkare och docent vid onkologiska institutionen, medicinska fakulteten, Örebro Universitetet, Örebro.

Han säger vidare:

Den trådlösa industrin avser att använda teknik som kan ha några mycket allvarliga skadliga följder.

”Mycket bekymrade över den ökande exponeringen”

Vetenskapliga undersökningar har sedan många år och i stor omfattning redovisat skadliga effekter för människors hälsa när trådlösa produkter testas ordentligt med hjälp av förhållanden som speglar verkliga exponeringar. Eftersom hälsorisker observerats redan vid i dag vanliga exponeringar är vi mycket bekymrade över att den ökade exponeringen för 5G-strålning kan resultera i tragisk, irreversibel skada.

5G-utbyggnaden, som är tänkt att öka överföringshastigheten, kommer att pga de extremt höga frekvenserna att kräva att mobilbasstationer sätts upp betydligt tätare än i dag, vid vart 10-12 hus i villaområden, exempelvis på lykt- och elstolpar.

Läs mer:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/09/stoppa-5g-over-180-vetenskapsman-och-lakare-varnar-for-allvarliga-halsorisker/

Källor