Den främsta behandlingen och den som fungerar bäst är att undvika elektromagnetiska fält, EMF.

En behandlingsform som fungerar i ca hälften av fallen är dental sanering.

För andra fungerar detox av toxiska metaller / tungmetaller samt näringsterapi / biokemisk balansering.