Hormoner kan mätas i blod, urin och saliv.

Hormonnivåer av bland annat östradiol (E2), progesteron, testosteron och DHEA svänger under dagen och under månaden.

På liknande sätt har kortisol en förutsägbar rytm under dygnets timmar.

Att bara mäta ett hormon vid ett tillfälle kan därför ge felaktigt förhöjda eller nedsatta värden.

Grafen nedan visar uppmätta östradiol-halter under den luteala fasen vid olika tillfällen under dagen

 

Som du ser kan östrogen-halter variera mycket och hela tiden.

Analysera dina hormoner via saliv

Hormontest via din saliv är en enkel metod för att fastställa din nuvarande hormonbalans, och mäter tillgängligheten av biotillgängliga hormoner i saliven.

Testerna är tillförlitliga sätt att mäta halter av både enskilda hormoner, och balans och inbördes förhållande mellan olika hormoner.

Till skillnad mot när man mäter hormonnivåer i blodet kan man i saliven se vilka halter hormon som finns tillgängliga för att kunna levereras till kroppens cellreceptorer just i testögonblicket.

Dessa halter av salivens biotillgängliga hormoner speglar kroppens aktiva hormonnivåer på ett rättvist sätt.

Följande hormoner kan mätas i våra salivprov:

  • Östron (E1),
  • Östradiol (E2),
  • Östriol (E3),
  • Östrogenkvot (E3 / (E1 + E2)),
  • Progesteron (Pg),
  • Ratio Pg/E2,
  • Testosteron (T),
  • DHEA (D), samt
  • Kortisol (fyra tidpunkter under dagen, Cx4).
  • Melatonin (M).

Läs mer