Neurotransmittorer är de ”hjärnkemikalier” som ser till att överföra signaler från en hjärnneuron till nästa neuron via synapser i hjärnan.

Neurotransmittorer är hjärnans kemiska budbärare som arbetar med receptorer i hjärnan för att influera och reglera ett brett spektra av processer som mental prestationsförmåga, känslor, smärtrespons och energinivå.

Neurotransmottorer bidrar till kommunikation bland kroppens körtlar, organ och muskler.

Otillräcklig neurotransmittor-funktion kan ha påverkan på det allmänna välmåendet.

Analysera dina neutrotransmittorer i din urin

Urintest är ett enkelt sätt att utvärdera din nuvarande balans av neurotransmittorer.

Analys av en eller flera neurotransmittorer ger dig ett snabbt och tillförlitligt värde av dina aktuella neurotransmittornivåer i din urin.

Urintest av neurotransmittorer mäter bara den förekomst och de nivåer som finns tillgängliga för att kunna levereras till kroppens receptorer.

Läs mer