Neurotransmittorer är de ”hjärnkemikalier” som ser till att överföra signaler från en hjärnneuron till nästa neuron via synapser i hjärnan.

Neurotransmittorer är hjärnans kemiska budbärare som arbetar med receptorer i hjärnan för att influera och reglera ett brett spektra av processer som mental prestationsförmåga, känslor, smärtrespons och energinivå.

Neurotransmottorer bidrar till kommunikation bland kroppens körtlar, organ och muskler.

Otillräcklig neurotransmittor-funktion kan ha påverkan på det allmänna välmåendet.

Analysera dina neutrotransmittorer i saliven

Salivtest är ett enkelt sätt att utvärdera din nuvarande balans av neurotransmittorer.

Analys av en eller flera neurotransmittorer ger dig ett snabbt och tillförlitligt värde av dina aktuella neurotransmittornivåer i saliven.

Salivtest av neurotransmittorer mäter bara den förekomst och de nivåer som finns tillgängliga för att kunna levereras till kroppens receptorer.

Läs mer om våra analyser av neurotransmittorer i saliv »

Läs mer om våra labanalyser »