Hormoner och neurotransmittorer (signalsubstanser, transmittorsubstanser) är båda grupper av ämnen som fungerar som kemiska budbärare i kroppen.

Vissa hormoner räknas även som neurotransmittorer.

Hormonerna styr kroppen

Kroppens hormonsystem består av flera körtlar som bildar signalämnen, så kallade hormoner.

Ett hormon är en budbärare som utsöndras av ett organ eller en körtel (t.ex. njurarna eller sköldkörteln) ut till blodet.

De transporteras med hjälp av blodet och når hela kroppen.

Hormonerna är specialiserade och påverkar bara bestämda celler, så kallade målceller.

Hormonet är information från körteln till specifika målceller om att de ska utföra något. Dvs hormonet stimulerar cellerna på ett visst sätt.

Dessa reagerar sedan på ett förutbestämt sätt.

Hormonsystemet har tillsammans med nervsystemet övergripande uppgifter i kroppen.

De två systemen arbetar inte självständigt, utan samarbetar på ett invecklat sätt.

Nervsystemet har en överordnad funktion och är dessutom snabbare än hormonsystemet.

Hormonerna styr mycket av det som händer i kroppen, bland annat

  • ämnesomsättningen,
  • tillväxten,
  • salt- och vattenbalansen,
  • könsmognaden och sexualdriften,
  • fortplantningen.

Neurotransmittorer – Hjärnans budbärare

Neurotransmittorer (signalsubstanser, transmittorsubstanser) är hjärnans och nervsystemets budbärare vilka hjälper till att styra och kontrollera både fysiska och psykiska aspekter.

Dessa molekyler förmedlar nervsignaler på kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet.

När dina neurotransmittorer är i balans fungerar din hjärna optimalt och du kan må bättre.

Neurotransmittorer existerar både i det centrala nervsystemet (CNS) och i det perifera nervsystemet (PNS).

Neurotransmittorerna är mer kortvariga budbärare än hormonerna.

Läs mer