Forskning om elallergi

Åsikterna om och forskningen på elallargi har många perspektiv och sidor.

Några viktiga forskningssammanställningar och några enskilt viktiga undersökningar är:

Bioinitativrapporten 2012

Denna rapport som omfattar 1800 vetenskapliga undersökningar publicerade under åren 2007-2012 visade att beläggen för skadliga effekter av elektromagnetisk strålning stärkts:

Bioeffects are clearly established and occur at very low levels of exposure to electromagnetic fields and radiofrequency radiation. Bioeffects can occur in the first few minutes at levels associated with cell and cordless phone use. Bioeffects can also occur from just minutes of exposure to mobile phone masts (cell towers), wifi, and wireless utility ‘smart’ meters that produce whole-body exposure. Chronic base station level exposures can result in illness.”……“One hundred fifty five (155) new papers that report on neurological effects of RFR published between 2007 and mid-2012 are profiled. Of these, 98 (63%) showed effects and 57 (37%) showed no effects. Sixty nine (69) new ELF-EMF papers (including two static field papers) that report on genotoxic effects of ELF-EMF published between 2007 and mid-2012 are profiled. Of these, 64 (93%) show effects and 5 (7%) show no effect.

Läs mer: http://www.bioinitiative.org/

Finsk undersökning av elöverkänsliga 2013

Denna undersökning konstaterar att 76% av elöverkänsliga blir hjälpta av att skyddas från strålningen medan kognitiv beteendeterapi vilket ofta rekommenderats av dem som hävdar att symtomen är av psykisk natur (Hillert, Rubin) inte har någon nämnvärd effekt (2,6%).

Finsk undersökning av elöverkänsliga 2013

Denna undersökning konstaterar att reducering av elektromagnetisk strålning från datorer minskar eller eliminerar elöverkänslighetssymtom vid datorarbete.

Forskningsöversikt 2013

Denna översikt konstaterar att elektromagnetisk strålning kopplats till en rad sjukdomar exempelvis cancer, neurologiska eller degenerativa sjukdomar samt att exponering under längre tid kan förväntas orsaka sjukdomar:

Health endpoints reported to be associated with RF include childhood leukemia, brain tumors, genotoxic effects, neurological effects and neurodegenerative diseases, immune system deregulation, allergic and inflammatory responses, infertility and some cardiovascular effects. Most of the reports conclude a reasonable suspicion of mobile phone risk that exists based on clear evidence of bio-effects which with prolonged exposures may reasonably be presumed to result in health impacts.

Provokationsstudie 2013

Studien exponerade försökspersoner för DECT-telefonstrålning (vanligt förekommande på sjukhusen) och konstaterade att vissa personer fick svår hjärtpåverkan av strålningen: A few participants had a severe reaction to the radiation with an increase in heart rate and altered HRV (Heart Rate Variability) indicative of an alarm response to stress.

Informationsblad 05/2001

Europaparlamentets Scientific and Technological Options Assessment - Informationsblad 05/2001 om elektromagnetiska fält och hälsa. Där står bland annat:

I enlighet med FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN bör myndigheterna inrikta sig på att skydda medborgarna från risken att skadas till följd av exponering för elektromagnetiska fält.

Läs mer: http://www.eloverkanslig.se/rapporter/STOA.pdf

Rapport om elsaneringsåtgärder Ericsson 1993

Det Ericssonägda företaget ELLEMTEL redovisade i en rapport 1993 att åtgärder som reducerat strålningen på arbetsplatsen (elsanering) bidragit till att 49 elöverkänsliga, i huvudsak ingenjörer, kunde återgå till arbetet.

Boverket rapport om elsanering 1998

Boverket publicerade 1998 rapporten ”Omfattande Elsanering. Åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält i bostäder”. Slutsatsen som dras är: i nästan samtliga fall fungerar boendemiljön bra efter sanering”. Rapporten utgör således ytterligare belägg för att elsanering har positiv effekt på elöverkänsliga personer.

Provokationsstudie 1991 elöverkänsliga

En av de få provokationsstudier som är gjorda på elöverkänsliga under väl kontrollerad omgivningsmiljö är utförd av William J. Rea 1991. Av 100 patienter som ansåg att de var elöverkänsliga var det 25 som reagerade på de elektromagnetiska fälten. Dessa 25 elöverkänsliga jämfördes med 25 friska kontrollpersoner. Ingen av de friska kontrollpersonerna reagerade medan de flesta elöverkänsliga fick neurologiska symtom.

Provokationsstudie Holland 2003

Denna holländska provokationsundersökning exponerade försökspersoner för GSM samt 3G under 15 minuter. Trots den korta exponeringen kunde den elöverkänsliga gruppen identifiera strålningen bättre än förväntat vid gissning. De elöverkänsliga fick även mer symtom än friska kontroller efter exponeringen. Såväl den elöverkänsliga gruppen som den friska gruppen påverkades emellertid av exponeringen genom försämrat välbefinnande:

The research is carried out according to rigorous scientific standards….From our research it is concluded that our hypotheses to find no causal relation between the presence of RF-fields and the measured parameters is rejected. We have found a statistically significant relation between UMTS-like fields with a field strength of 1 V/m and the well being. Both group A and group B show similar effects in the well-being results.

Provokationsundersökning Sverige 2007/2008

Denna undersökning visade att negativa hälsoeffekter uppstod som ett resultat av exponeringen (huvudvärk, sömnpåverkan): ”The results showed that headache was more commonly reported after RF exposure than sham”. (Hillert 2008). “The study indicates that during laboratory exposure to 884MHz wireless signals, components of sleep, believed to be important for recovery from daily wear and tear, are adversely affected.” (Arnetz 2007).

Yttrande USA 2013

I ett yttrande inlämnat till den amerikanska myndigheten FCC år 2013 beskrev 6 läkare att elöverkänslighet är ett växande problem och att exponering för elektromagnetiska fält kan orsaka akuta symtom hos vissa individer. Symtomen kan innefatta svårare symtom som hjärtarytmier, darrningar, migrän, illamående. Symtombilden beskrevs av ryska forskare redan på 1950-talet som kallade det för mikrovågssjukan. Upprepade undersökningar har visat skadliga effekter av elektromagnetisk strålning och visat ett samband mellan dessa symtom och exponering i bostaden för radio/TV-, radar- och mobilstrålning. Exponering för mobilstrålning kan orsaka akuta elöverkänslighetssymtom.

Sammanställning tillgänglig forskning mobilmaster 2013

Strålskyddsstiftelsen har gjort en sammanställning över tillgänglig vetenskapligt publicerad forskning om hälsopåverkan av mobilmaststrålning som visar ett tydligt samband mellan exponering för mobilstrålning och de symtom som många elöverkänsliga drabbas av.

Källa: https://eloverkanslig.org/eloverkanslighet-och-elsanerade-rum-bemotande-av-sbu/

Rapport från WHO om elallergi: http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/ehs_fs_296_swedish.pdf


Handla enkelt och säkert

Den 9 februari - 20 februari befinner vi oss på Gran Canaria.
Du kan beställa som vanligt under den tiden men vi kan inte sända några produkter förrän vi är tillbaka i Sverige.
 Betala säkert

Beställ via kundvagnen i webbshopen och checka ut via snabbkassa eller kundkonto, eller direkt via e-post. Betala med Payson, Paypal, VISA, Mastercard och postförskott.

 Fraktfritt över 700 kr

Frakt tillkommer med 29 kr på alla beställningar upp till 700 kr inom Sverige. Beställningar över 700 kr sändes fraktfritt. Postförskottsavgift 102 kr tillkommer vid detta betalalternativ. 

 Fri returrätt inom 14 dagar

Öppet köp - 14 dagar returrätt på oöppnad förpackning. Du kan returnera oöppnad / oanvänd förpackning utan kostnad inom 14 dagar efter att du mottagit din försändelse.

 Vi sänder med Posten Brev

Snabbt och säkert.

 Mängrabatter ProgesterAll

Mängdrabatt vid 3 st (- 9 kr/st), 5 st (- 15 kr/st) och 10 st (- 30 kr/st).

Alla köpvillkor »